Infosessie / Opleiding · Groeien door overname

Aandachtspunten bij de overname/overdracht van een onderneming in moeilijkheden

Een onderneming in moeilijkheden kan een aantrekkelijke overnameprooi lijken, maar bij nader inzicht misschien toch geen goed idee zijn.  

In dit webinar bespreekt Marlex hoe de overname/overdracht van een onderneming in moeilijkheden verloopt, zowel vanuit het standpunt van de overlater, als vanuit het standpunt van de overnemer.
Met welke specifieke risico's dient u rekening te houden, en welke maatregelen kan u als overlater of overnemer treffen om deze risico's juridisch af te bakenen?
Welke partijen kunnen een invloed hebben op het overnameproces en welke mogelijkheden/beperkingen biedt de insolventiewetgeving?

Praktisch:

donderdag 19 november van 12 tot 13 uur
gratis deelname
De link wordt u bezorgd bij bevestiging van inschrijving.

o
<
>

Praktisch

Donderdag 19 november 2020
12.00 - 13.00

Vindt online plaats

Gratis