Webinar · Voorbereiding van de overdracht

Bedrijfsoverdracht aan eigen medewerkers; ook in Vlaanderen!

Op tijd een geschikte overnemer vinden: dat is dé uitdaging voor veel zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen die hun eindeloopbaan naderen. Weinig ondernemers denken aan overdracht van hun zaak aan de eigen medewerkers of werknemers. Ook onderzoekers en praktijkmensen zien deze overdrachtsvorm vaak over het hoofd.

Nochtans biedt deze overnameoptie veel voordelen!

Van bedrijfsoverdracht aan werknemers een volwaardige optie maken voor vergrijzende kmo's, dat is onze ambitie met het ESF-project "Werknemer wordt overnemer"

In 2018 werd het eerste deel van het ESF pilootproject 'Overdracht, al aan de eigen medewerkers gedacht?', afgerond waarbij Zenitor de rol van procesbegeleider en methodiekontwikkelaar op zich nam.

Tijdens het 2 jaar durende traject zijn er 3 bedrijfsleiders die daadwerkelijk met behulp van onze begeleiding, besloten hun bedrijf over te laten aan hun medewerkers. Het betreft hier 3 bedrijven met een heel uiteenlopende activiteiten als personeelsbestand en zowel nationaal als internationaal werkend:

  • electronicabestuk bedrijf Page uit Poperinge met 140 medewerkers;
  • tuinaanleg-wegenbouw bedrijf Groep Verbrugge uit Mol met 35 medewerkers;
  • industriële machinebouw op maat bedrijf HVD uit Willebroek met 2 medewerkers en een grote groep onderaannemers.

Bekijk zeker ook het platform www.werknemerwordtovernemer.be met de bijbehorende tools.

Download hier het handboek Overdracht van KMO's aan hun werknemers

Dankzij een ESF Innovatieproject kunnen wij je laten kennismaken met dit nieuwe overdrachtsscenario.

In deze publicatie lichten we eerst toe wat overdracht aan werknemers precies inhoudt. Daarna komt het belang van werknemersbuy-outs aan bod. In een derde luik onderzoeken we hun determinanten. Ten slotte passeren de succes- en falingsfactoren van overdracht aan werknemers de revue.met concrete aandachtspunten, stappenplan, succes- en falingsfactoren... gestoffeerd met duurzame voorbeelden uit het buitenland.

Auteurs: Johan Lambrecht, Wouter Broeckaert, Jan Degadt, Marianne van der Wielen en Marc Gommers

Praktisch

Tot vrijdag 25 oktober 2019
Gratis