Infosessie / Opleiding · Juridische en fiscale aspecten

De successieplanning van een ondernemer: waarmee starten?

Hoe begin je er concreet aan? Wat zijn de mogelijkheden, en welke zijn de eventuele valkuilen? En hoe vertaal je je visie en wensen in concrete actiepunten? 

In deze opleiding wordt ingegaan op een aantal beginselen en concepten die voor een ondernemer relevant zijn om een goede successieplanning op te zetten. Hoe kan je jezelf en je partner beschermen? Hoe kan je de controle houden over de onderneming en het vermogen? En hoe kan je de kinderen beschermen tegen invloeden van buitenaf? En wat zijn de fiscale consequenties van dit alles?

Programma

Het programma wordt opgedeeld in twee luiken:

In een eerste luik brengen we de volgende thema's/vragen in kaart:

  • Wie is eigenaar van het vermogen en kan daarover beslissen, m.a.w. "wie heeft wat?"
  • Wie krijgt welk deel van het vermogen bij overlijden, m.a.w. "wie krijgt wat?"
  • Hoeveel erfbelasting is er verschuldigd door de erfgenamen, m.a.w. "wie betaalt wat?"

In een tweede luik gaan we in op een aantal opties om je situatie fiscaal-juridisch te optimaliseren. Onder meer de volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Heeft het zin om de onderneming onder te brengen in een structuur zoals een maatschap of een stichting?
  • Bestaan er fiscale gunstregimes voor de overdracht van de onderneming? En hoe kan ik de onderneming overdragen en er toch voor zorgen dat ik hiervan nog inkomsten kan verkrijgen?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de onderneming en het vermogen binnen de familie blijven?
  • En wat gebeurt er als ik niet langer bekwaam zou zijn om mijn vermogen zelf te beheren?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot ondernemers die overwegen om te starten met hun successieplanning, en zich graag meer of bijkomend informeren over hoe ze dit best concreet aanpakken.

Er is geen voorkennis vereist om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Docent

Tillo Dumont, KPMG

Dit seminar wordt gegeven door Tillo Dumont. Hij is Director Estate Planning bij KPMG en is gespecialiseerd in het begeleiden van – vaak ondernemende – particulieren en families bij hun vermogens- en successieplanning. Hij werkt daarbij oplossingen uit voor de juridische en fiscale vragen van cliënten omtrent hun familie, onderneming en vermogen.

 

Praktisch

Maandag 14 november 2022
09.00 - 12.00

Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Gouverneur Roppesingel 51
Hasselt 3500

€ 225