Gratis adviesgesprek · Voorbereiding van de overdracht, Familiale overdracht, Waardering en financiering

Je opgebouwde vermogen veilig stellen via een Owner Buy-Out

Bij heel wat ondernemers is het grootste deel van hun vermogen geïnvesteerd in het eigen bedrijf. Dit is zelden een goed plan. Vermogen wordt bij voorkeur gespreid over verschillende opties waaronder aandelen en bedrijven. Vandaag wordt meer en meer geopteerd voor de Owner-Buy-Out die hiervoor een gezonde en veilige oplossing biedt.

Wat?

Een owner buy-out is de verkoop van een bedrijf aan een nieuw op te richten holding (Newco) waarbij de huidige aandeelhouder terug mee in het aandelenkapitaal stapt (vaak met een nipte minderheid of meerderheid).

De huidige eigenaar kan hierdoor een gedeelte van zijn bezit ten gelde maken, maar tegelijkertijd toch het bedrijf in handen houden door te herinvesteren in de holding. Ook operationeel blijven de bedrijfsleider en/of het management immers nog mee de kar trekken.

Door deze constructie kan/kunnen de aandeelhouder(s) de waarde van het bedrijf gedeeltelijk verzilveren en de (voorlopig) belastingvrije meerwaarde op de aandelen opstrijken.

We bespreken graag de voor- en nadelen die deze gefaseerde uitstap met zich meebrengt.

Praktisch

Vrijdag 26 november 2021
09.00 - 10.00
Vrijdag 26 november 2021
10.30 - 11.30
Vrijdag 26 november 2021
13.30 - 14.30
Vrijdag 26 november 2021
15.00 - 16.00

Vindt online plaats

Gratis