Infosessie / Opleiding · Familiale overdracht

Lab: Goede afspraken, sterke familiebedrijven!

Leg vandaag de spelregels vast om de continuïteit van je familiebedrijf te garanderen, ongeacht wat er familiaal nog gebeurt. Ontdek wat een familiaal charter kan betekenen en verwerf de nodige inzichten en vaardigheden om zelf, samen met je familieleden, tot een gedragen charter te komen.

In 5 sessies krijg je samen met 4 à 5 andere familiebedrijven begeleiding om je eigen chartertraject op gang te brengen.
Je krijgt:

 • Zicht op de charterthema’s die voor uw familie belangrijk zijn. 
 • Kennis- en ervaringsuitwisseling m.b.t. gedeelde uitdagingen bij familiebedrijven in transitie. 
 • Concrete handvaten en coaching voor het opstarten en in goede banen leiden van je eigen chartertraject. 

Mogelijke gespreksthema’s zijn:

 • De doelstellingen en waarden van het familiebedrijf
 • De eigendom: wie kan aandelen bezitten en wat als iemand wenst te verkopen?
 • Governance 
 • Vergoedingen en carrières van de familieleden
 • Wat bij conflicten?
 • Opvolging

Deze gesprekken zijn tevens een aanleiding om te reflecteren over de kwaliteit van de gespreksvoering, gevoelige thema’s bespreekbaar te maken en constructieve feedback te geven.

Tijdens de vierde sessie (’s avonds) breng je de geleerde begeleidingsvaardigheden in de praktijk tijdens een interactieve avond waarop je andere (bv. niet-actieve) familieleden zijn uitgenodigd.

Indien gewenst, kan er aan voordeeltarief nog een individueel coaching-moment geboekt worden met de trainster.

Op het einde van de training:

 • Heb je zicht op de belangrijke charterthema’s. 
 • Heb je een beeld van hoe uw chartertraject kan worden aangepakt.
 • Ben je vaardiger in het opstarten en begeleiden van chartergesprekken binnen je familie.

Voor meer info kan je contact opnemen met Tine Degryse.

Doelgroep

 • Familiebedrijven / kleinere families die toe zijn aan heldere afspraken.
 • Min. 2 mensen per familie.

Groepsgrootte

We beperken ons tot 10 à 15 deelnemende personen.

Spreker

Hanne Van Waeyenberge (www.inderminne.com) is coach, bemiddelaar en trainer van ondernemende families. Haar focus gaat naar het begeleiden van opvolging, het verbeteren van de communicatie, het versterken van het vertrouwen en het vergroten van de betrokkenheid bij het familiebedrijf.

Praktisch

Dinsdag 19 januari 2021
08.45 - 12.15
Dinsdag 09 februari 2021
08.45 - 12.15
Donderdag 04 maart 2021
08.45 - 12.15
Dinsdag 23 maart 2021
18.00 - 21.30
Dinsdag 30 maart 2021
08.45 - 12.15

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9/A
8500 Kortrijk

€ 550