Infosessie / Opleiding · Familiale overdracht, Voorbereiding van de overdracht, Menselijke aspecten

Maak van je overdracht een succes!

Geen idee hoe je aan de overdracht van je bedrijf moet beginnen? Of wil je weten of je goed bezig bent? 

Het familiebedrijf overlaten of overnemen is een cruciale transitie voor je onderneming en voor alle betrokkenen. En meestal gaan daar veel emoties mee gepaard. Deze workshop helpt je op weg.

Je krijgt:

  • 10 aandachtspunten om van je overdracht een succes te maken.
  • voorbeelden van mogelijke opvolgingstrajecten.
  • de gelegenheid om vragen te stellen.

Wij maken van je overdracht/ overname een succes door:

  • professionalisering van het management
  • professionalisering van het personeelsmanagement
  • voorbereiden en regelen van de overdracht van taken en verantwoordelijkheden
  • implementeren en verankeren van overlegstructuren

We spelen soepel in op de specifieke noden van de ondernemer en zijn bedrijf. 

Praktisch

Woensdag 17 november 2021
18.00 - 19.30

Vindt online plaats

Gratis