Infosessie · Waardering en financiering, Juridische en fiscale aspecten

Op starten of overnemen staat geen leeftijd!

Gratis inforeeksen “Starten of overnemen van een zaak na je 50ste”

Dit najaar organiseert Integraal vzw in samenwerking met Liantis, UNIZO, VDAB en Overnamemarkt op 2 locaties in Vlaanderen een praktische opleidingsreeks over het starten of overnemen van een zaak op oudere leeftijd.

Praktische opleidingsreeks "Start/Overname 50+"
Tijdens de vierdelige namiddagcyclus krijg je uitgebreid informatie over:

 • De startmodaliteiten
 • Je nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je pensioen en sociaal statuut
 • De bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep
 • Je (aanvullende) sociale bescherming
 • Verdere begeleidingsmogelijkheden
 • Mogelijke opstart- en transitiepremies, kredieten en startersleningen
 • Het aanbod van Overnamemarkt.be
 • Het versterken van je ondernemersvaardigheden.

Droom je als vijftigplusser van een nieuwe carrière als ondernemer? Schrijf je dan vandaag al in!

Wie op oudere leeftijd een zaak start of overneemt, gaat daar gemiddeld langer mee door dan jongere starters. Twee jaar na hun start als zelfstandige, is nog 78% van de 50-plussers actief. Bij starters tussen de 18 en 25 jaar is dat 67%. De belangrijkste troeven voor de startende 50-plussers zijn hun ervaring en hun netwerk. Dat blijkt uit een recente analyse van de 18.244 startende 50-plussers die tussen 2013 en 2018 op de diensten van Liantis beroep hebben gedaan.

Volgens Marc Gommers, directeur Integraal VZW, de Dienst Ondernemen 50+ van Liantis en UNIZO, bevinden steeds meer mensen zich rond hun vijftigste op een kantelmoment in hun loopbaan. Zij beginnen een nieuwe zaak beginnen of nemen een bestaande zaak over.
50-plussers maakten in 2018 14% uit van de totale groep starters. In absolute cijfers zien we wel de toenemende populariteit van het zelfstandige statuut voor 50-plussers. Het aantal startende 50-plussers groeide tussen 2013 en 2018 met liefst 69%. 3.732 50-plussers begonnen in 2018 als zelfstandige, in 2013 waren dat er 2.207. Hiermee groeit deze populatie sneller dan de volledige populatie starters (+52%). Het aantal jongere starters (18 tot 25 jaar jong) groeide dan weer met 41%.

"De initiatieven van de Vlaamse overheid zoals het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners op het vlak van sensibilisering, opleidingen, premies, advies en ondersteuning werpen hun vruchten af. Blijvende inspanningen zijn evenwel noodzakelijk. Want de opstart of overname van een onderneming op oudere leeftijd is een carrièrepad dat minstens even interessant is of nog interessanter kan zijn dan het zoeken naar een job in dienstverband; vooral als deze starters een succesvolle zaak kunnen uitbouwen en tegelijk ook nieuwe werkgelegenheid creëren".

Marc Gommers: "Wegens de toenemende vergrijzing zien we dat er een groot aantal kmo's over te nemen zijn. Dit schept nieuwe kansen voor hen die een bestaande zaak willen overnemen. Zowel op economisch als sociaal vlak blijft de overname van bedrijven succesvoller dan de oprichting van een nieuw bedrijf; meer bepaald wat betreft de gemiddelde overlevingskansen en de creatie van arbeidsplaatsen die eraan verbonden zijn".

Uit de cijfers van Liantis blijkt verder dat steeds meer 50-plussers ervoor kiezen om zelfstandige te worden in hoofdberoep (51% in 2018 vs. 40% in 2013), al kiezen de mannen nog steeds vaker voor een activiteit in hoofdberoep in vergelijking met de vrouwelijke zelfstandigen. Ook bij jongere starters zien we dat er vaker voor zelfstandige in hoofdberoep gekozen wordt (74% vs. 57%).
De startende 50-plussers vooral kiezen voor een onderneming in deze sectoren:

 1. Horeca
 2. Industrie, bouw en ambachten
 3. Kleinhandel
 4. Intellectuele beroepen zoals consultancy
 5. Tussenpersonen zoals makelaars, vertegenwoordigers, handelaars ...

 

Praktisch

Maandag 25 november 2002
13.30 - 16.30
Woensdag 27 november 2019
13.30 - 16.30
Maandag 02 december 2019
13.30 - 16.30
Woensdag 04 december 2019
13.30 - 16.30

Liantis kantoor

Ovenstraat 32
8800 Roeselare

Gratis