Infosessie · Familiale overdracht

Opvolging en erfplanning anno 2019

Workshop: Kom te weten hoe je jouw successieplan maximaal kan optimaliseren.

Wanneer we de vraag naar de optimale overdracht van een vermogen bekijken, bestaat er een waaier aan planningstechnieken die dit betrachten. Deze technieken vinden hun basis in het erfrecht, familiaal vermogensrecht en vennootschapsrecht. In de afgelopen 3 jaren werd er gesleuteld aan het wettelijk kader van deze rechtstakken, hetgeen noopt tot een nieuw overzicht van deze materie.

Binnen het erfrecht, familiaal vermogensrecht en vennootschapsrecht bestaat een waaier aan planningstechnieken, waarvan het nut niet uit het oog mag worden verloren bij een aanpak van de opvolgingsproblematiek binnen een vennootschap en het vraagstuk naar de overgang van het vermogen.

Nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat de besparingen die in het verleden werden beoogd met de toepassing van reeds lang gekende planningstechnieken in de toekomst niet meer (ten volle) zullen worden gerealiseerd. Een evaluatie van reeds uitgevoerde planningen en/of opgezette structuren is noodzakelijk.

Daarnaast bieden de veranderingen in de wetgeving ook een aantal nieuwe opties, die zeker het overwegen waard zijn.

Programma
Deel I. Evaluatie van bestaande courante planningstechnieken
Deel II. Nieuwe of innovatieve mogelijkheden van planning van zowel het privévermogen als op het niveau van een vennootschapsstructuur

Innovatieve karakter van de opleiding?
Vergelijking van verschillende planningstechnieken met aandacht voor zowel de courante, nieuwe als reeds bestaande doch minder gekende mogelijkheden.

Docent
Annemie Peeters
Manager
KPMG

Claudia Duchateau
Senior Associate
Klaw

Praktisch

Woensdag 23 oktober 2019
09.00 - 12.00

Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

€ 190