Gratis adviesgesprek · Verkennend gesprek, Voorbereiding van de overdracht

Zitdag Overnamemarkt

Adviesgesprek voor overnemers en overlaters van een kleine onderneming - specifiek gericht op ondernemingen gevestigd in het Brussels Gewest. Adviesgesprekken kunnen in het Nederlands, Frans of Engels

Voor kandidaat-verkopers:

  • Praktische tips voor het opstellen van een overtuigend bedrijfsprofiel
  • Tips om uw bedrijf of handelszaak te koop te stellen aan ondernemers/investeerders uit Vlaanderen of Wallonië, Overnamemarkt.be of PlateformedeTransmission.be

Extra: opportuniteit om je zaak kenbaar te maken via het Europese platform Transeo Deal Club

Voor kandidaat-kopers:

  • Praktische tips om via het overnameplatform Overnamemarkt.be en PlateformedeTransmission.be een geschikt over te nemen bedrijf te vinden.

Extra: aanbod internationale overnameopportuniteiten via het Europese platform Transeo Deal Club

Praktisch

Dinsdag 01 februari 2022
09.00 - 16.00

Vindt online plaats

Gratis