Persoonlijk gesprek · Voorbereiding van de overdracht, Waardering en financiering

Zitdagen Overnamemarkt - Gratis individuele adviesgesprekken omtrent overnemen/overlaten - iedere laatste werkdag van de maand

Praktische tips voor kandaat kopers en verkopers

voor kandidaat-kopers:
Praktische tips om via het overnameplatform Overnamemarkt.be een geschikt over te nemen bedrijf te vinden.
Overnamefinanciering : PMV/z kan de financiering bij overnames faciliteren. Dit kan zowel via waarborgen van een bankkrediet als via een cofinanciering.

voor kandidaat-verkopers:
Praktische tips voor het opstellen van een overtuigend bedrijfsprofiel
Info over het begeleidingstraject ADVIES OP MAAT VOOR OVERLATERS VAN EEN KLEINE ONDERNEMING (vennootschap of eenmanszaak) Ook familiale bedrijfsoverdracht

Praktisch

Vrijdag 30 april 2021
09.00 - 16.00

Vindt online plaats

Gratis