Isabelle Stubbe

Managing partner, adviseur familiale bedrijfsoverdracht - Oxalis Consult

Koopvaardijlaan 52,
9000 Gent

Ik help je anders naar je familiale onderneming te kijken.

Je onderneming is een systeem dat evolueert in de tijd, maar waarvan de essentie onveranderd blijft. Via mijn systeembenadering krijg je een duidelijk zicht op de harde en de zachte aspecten van je bedrijf. Je ontdekt de wetmatigheden van je familiale bedrijf. Dit inzicht biedt je een handvat om op een duurzame manier de generatiewissel te verwezenlijken.

Ik kan je bijstaan bij de uitwerking en de implementatie van een concreet actieplan voor de generatiewissel. Al mijn interventies zijn maatwerk en wetenschappelijk onderbouwd.

Registratienummer kmo-portefeuille: DV.A200260