Isabelle Stubbe

Adviseur, trainer, coach, managing partner - Oxalis Consult

Ruienhovestraat 177,
9032 Gent

De expertise van Oxalis Consult adviseurs beslaat meerdere domeinen van het ondernemerschap en komen terug in onze begeleiding van bedrijfsoverdrachten. Afhankelijk van je nood, ondersteunen wij je in:

  • Strategische aspecten: SWOT-analyse van de onderneming en identificatie van factoren die de waarde van de onderneming positief of negatief beïnvloeden, advies om het risicoprofiel van de onderneming te verlagen
  • Financiële aspecten: doorlichting van de jaarrekeningen en advies over financiële aspecten zoals liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit van de onderneming en terugverdientijd van de berekende waarde, identificatie van financiële factoren die de overdracht positief of negatief beïnvloeden
  • Organisatorische aspecten: identificatie van organisatorische factoren die de overdracht positief of negatief beïnvloeden, advies om de structuur en de interne organisatie te optimaliseren en flexibiliseren, opzetten van structuren van goed bestuur zoals managementteam, raad van advies, goede communicatiestructuur top-down, bottom-up en lateraal
  • People aspecten: SWOT-analyse van de cultuur van de onderneming en identificatie van factoren die de slaagkans op overdracht positief of negatief beïnvloeden, afstemming van de bedrijfsculturen van het overgenomen en overnemende bedrijf, advies om het risicoprofiel van de workforce te verlagen, advies over personeelsaangelegenheden zoals competenties kernfunctiehouders en management, optimale inzet workforce

Isabelle Stubbe is erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille.