Luc Goossens

Fiscaal adviseur -Bedrijfseconomisch adviseur – accountant - belastingconsulent - SBB Accountants & Adviseurs

Vrijheid 222,
2320 Hoogstraten

Na het voltooien van mijn studies aan de Faculteit Rechten te Gent en de Fiscale Hogeschool te Brussel, heb ik veel fiscale ervaring opgebouwd bij 2 van de Big 4 consulting bedrijven. Verder heb ik een rijke ervaring als fiscaal adviseur opgebouwd waarvan 23 jaar in de accountancy- en 10 jaar in de banksector. Ik leg mij vooral toe op reorganisaties en herstructureringen van vennootschappen, fusies, splitsingen, vereffeningen....

Sedert ....maak ik als fiscaal adviseur deel uit van het multidisciplinair SBB consulting team in Antwerpen en heb ondertussen al een heel aantal overnametrajecten van bedrijven begeleid en dit in diverse sectoren (vastgoedsector, automotive, tuinbouw,....). Zowel binnen België als over de grenzen heen.

Inzake cross-border overnames, heb ik voor een aantal van onze cliënten/prospecten volgende trajecten succesvol begeleid (ism Witlox VCS, ons Nederlands lid van The International Accounting Group (TIAG)).

 • Voedingssector : poolen van de groepsliquiditeiten in Nederlandse holding door grensoverschrijdende fusie;
 • Logistieke sector - heftrucks : Versterken van een commerciële positie in de Nederlandse markt : dit door afsplitsing van een Nederlandse verhuuractiviteit in een nieuw opgerichte Nederlandse BV, dochter van een Belgische groepsholding;
 • Automotive : Overname van een Belgische dealer van personenwagens door een Nederlandse investeerder. Voorafgaande splitsing-fusie om vennootschap overnameklaar te maken.
 • ....

Je kan bij me terecht voor de volgende vragen :

 • Hoe pak ik de overname van een bedrijf aan (financieel en fiscaal) ?
 • Is het nuttig om voor de overname het bedrijf terug te brengen tot de kernactiviteit (onttrekken van overtollige cash en niet-bedrijfsgebonden/bedrijfsgebonden vastgoed) ?
 • Wat is een ideale structuur in een overname ?
 • Is het gebruik van een holding nuttig bij een overname ?
 • Kies je voor overname van aandelen of overname van de bedrijfsactiviteit ? Wat is de impact op de prijs ?
 • Hoe kan je een fiscaal interessante planning opzetten om de gecreëerde bedrijfswaarde op termijn naar je privé-vermogen over te hevelen ?
 • Hoe integreer je na de overname het bedrijf in je groep ?
 • ....

Meer weten over SBB?
Surf naar https://www.sbb.be/nl

Beroep doen op SBB voor jouw overnameproject?
SBB Accountants en Adviseurs begeleidt jouw overnameproject van A tot Z.

Heb je al concrete plannen of ben je eerder op zoek naar een klankbord om scenario's af te toetsen, dan kan je beroep doen op ons multidisciplinair team van in house adviseurs gevestigd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg of Antwerpen.

Wij bekijken samen met jou het volledige overnametraject. We maken een waardering op van jouw bedrijf of bedrijfstak en stellen ondernemings- en financiële plannen op met het oog op de economische en financiële haalbaarheid. Met aandacht voor het menselijk aspect begeleiden we jou bij de specifieke economische, fiscale en juridische implicaties van het overnameproces.

Wij gaan voor een totaalaanbod:
Dienstverlening voor verkopers:

 • Voorbereidende strategische gesprekken met bedrijfsleiders, aandeelhouders of stakeholders van de onderneming
 • Waardering van je onderneming of bedrijfstak
 • Opstellen business plan vanuit een strategische invalshoek
 • Opstellen financieel plan en cash flow projecties
 • Vendor due diligence, of de onderneming klaar stomen voor overdracht (afsplitsing onroerend goed, overtollige cash,...)
 • Volledige begeleiding in de opmaak van de juridische contracten (vertrouwelijkheidsdocumenten, intentieverklaring, overnamecontract, closing)
 • Bijstand bij onderhandelingen

Dienstverlening voor kopers:

 • Bijstand bij onderhandeling
 • Waardering en samenstelling van aankoopbod
 • Aftoetsen van de strategische en financiële haalbaarheid van het business plan
 • Due Diligence, doorlichting van de onderneming op financieel, economisch, fiscaal, juridisch, milieutechnisch vlak
 • Opmaak en review van de nodige contracten